ให้นักศึกษาศึกษาขั้นตอนการสมัคร  เพื่อขอมีหรือใช้  Domain name  สำหรับใช้เป็นชื่อเว็บของนักศึกษาจากเว็บไซต์ที่ให้บริการจดDomain name  ที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอัตราค่าบริการในรูปแบบต่างๆ

ตอบ  โดเมนเนม (domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งเราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนก็ได้

          โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

          ดังนั้นโดนเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้น จะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ จะได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับผู้เข้าชมหรือ
กลุ่มเป้า หมายที่เข้ามาชมเว็บไซต์ผ่านโดมเนมเท่านั้นยังรวมไปถึง Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN เป็นต้น ที่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำ index กับเว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา

การจดทะเบียนชื่อโดเมน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.  การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศ

.com ย่อมาจาก commercial สำหรับธุรกิจ ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย

.net ย่อมาจาก Network ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย

.org ย่อมาจาก Organization ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย

2.  การจดทะเบียนโดเมนภายในประเทศ

.co.th ย่อมาจาก Company Thailand ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป

.or.th ย่อมาจาก Organization Thailand ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน

.ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand ใช้ทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน

.go.th ย่อมาจาก Government Thailand ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย โดยปกติจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่

.in.th ย่อมาจาก Individual Thailand ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน 

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน

• ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
• สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
• ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
• ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain
• ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

หลังจากการตั้งชื่อโดเมนจะปรากฎผลดังต่อไปนี้ 

ภาพแสดงคำอธิบายส่วนต่างๆของโดนเมน

การขอจดทะเบียนโดเมน

การขอจดทะเบียนโดเมนต้องเข้าไปจะทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อโดเมนที่ขอจดนั้นไม่สามารถซ้ำกับชื่อที่มีอยู่เดิม เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีชื่อโดเมนนั้นๆ หรือยังได้จากหน่วยงานที่เราจะเข้าไปจดทะเบียน

การขอจดทะเบียนโดเมน มี 2 วิธี ด้วยกัน คือ

1. การขอจดะเบียนให้เป็นโดเมนสากล (.com .edu .int .org .net ) ต้องขอจดทะเบียนกับ http://www.networksolution.com ซึ่งเดิม คือ http://www.internic.net

2. การขอทดทะเบียนที่ลงท้ายด้วย .th (Thailand)ต้องจดทะเบียนกับ http://www.thnic.net

ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนใหม่  ผ่านเว็บไซต์ http://www.netdesignhost.com/

1 .คลิกที่เมนู Domain Name (ด้านบน) ระบุโดเมนเมนที่ต้องการจดทะเบียน คลิกที่ปุ่ม Check

2. ระบบจะแสดงโดเมนทุกนามสกุล ว่าว่าง หรือไม่ว่าง หรืออาจค้นหาก่อนว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วหรือยัง หากต้องการจดโดเมนเนมใดบ้าง ให้คลิกที่ Check Box ด้านซ้ายมือ

3.1 สำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ NetdesignHost แล้วให้ทำการ Login ด้วย Username ,และ Password ที่ได้เคยสมัครไว้

3.2 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการ NetdesignHost คลิกที่ ” สมัครสมาชิกใหม่ “

4. เลือกระยะเวลา จำนวนปีที่ต้องการจดทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้ในการจดทะเบียนว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน

5 . หลังจากทางเราตรวจสอหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจดโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ จะสามารถใช้งานได้จริงภายใน 24 ชั่วโมง

6 . ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้ที่เมนู Domain Name –> แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม (โดยใช้Username,Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้)

อัตราค่าบริการ

แหล่งจดทะเบียน
    ท่านสามารถที่จะจด Domain Name กับผู้ให้บริการรับจดรายใดก็ได้ทั่วโลก ทั้งนี้การจะจดอย่างไรจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน เช่น หากต้องการให้ Website มีภาพลักษณ์ที่เป็นสากล ก็ควรจดในลักษณะ .com, .net หรือ .org แต่หากว่าต้องการสื่อว่าเป็น Website ที่ให้บริการในประเทศไทย ก็ควรจดเป็น .co.th, .net.th, .or.th หรืออื่นๆ ซึ่งกรณีนี้จะต้องทำการจดกับ THNIC ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการจด Domain Name เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้โดเมนเนมของบางประเทศ เช่น
.at (Austria), .cc (Cocos Islands), .to (Tonga), .tv (Tuvalu) และอื่นๆ ก็เป็นที่นิยม เนื่องจากสามารถใช้สื่อความหมายเฉพาะอย่างได้ แต่เนื่องจากเป็นของประเทศ ดังนั้นการจดก็จะต้องขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดโดย Registry ของประเทศนั้นๆท่านสามารถจะจดโดเมนเองได้ที่ http://www.we.co.th ในกรณีที่ต้องการจดโดเมนของอเมริกา หรือ http://www.thnic.net/ ในกรณีที่ต้องการจดโดเมนของไทย

แหล่งที่มาอ้างอิง

http://www.makewebeasy.com/article/Domainname.html”>http://www.makewebeasy.com/article/Domainname.html

http://www.bcoms.net/tipcomputer/detail.asp?id=1549″>http://www.bcoms.net/tipcomputer/detail.asp?id=1549

http://www.netdesignhost.com/domain_new_step.aspx”>http://www.netdesignhost.com/domain_new_step.aspx

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s