2.วิเคราหะห์ตารางสรุปเปรียบเทียบของ Antivirus ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ให้มาเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย(Thai)

1-10เปรียบเทียบ3ตัว

การวิเคราะห์อันดับของโปรแกรม

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่1  คือBitDefender AntiVirus

โปรแกรมนี้มาราคาต่ำที่สุดอยู่ที่  $29.95  ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในขั้นต่ำเป็นราคาตัวที่สองลองลงมาจากโปรแกรมLavasoft Ad-Aware($25.46)

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่  9.58  เป็นคะแนนที่สูงที่สุด  และมีสัดส่วนของคนที่ซื้ออยู่ที่92.54%

โปรแกรมBitDefender AntiVirus  มีประสิทธิภาพมากในการสแกนไวรัส   มีคุณสมบัติที่ครบทั้วมากกว่าโปรแกรมที่จัดอันดับลองลงมา  และมีการลองรับwindowต่างๆได้หลากหลาย

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่2  คือ  Kaspersky Antivirus

โปรแกรมนี้มาราคาต่ำที่สุดอยู่ที่  $59.95  ซึ่งเป็นราคาแพงที่สุดใน10อันดับโปรแกรมที่เป็นที่นิยม

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่  8.75  เป็นคะแนนที่อยู่ในอันดันดีลองลงมาจากโปรแกรมBitDefender AntiVirus  และมีสัดส่วนของคนที่ซื้ออยู่ที่4.17%

โปรแกรมKaspersky Antivirus  มีประสิทธิภาพเกือยเทียบเท่ากับโปรแกรมBitDefender AntiVirus

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่3  คือNorton AntiVirus 2013

โปรแกรมนี้ราคาต่ำที่สุดอยู่ที่$49.99  ซึ่งที่ว่าเป็นราคาที่แพงเป็นอันดับที่2ลองลงมาจากโปรแกรมKaspersky Antivirus($59.95)

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่8.73   window7  มีประสิทธิภาพในคะแนนด้านการคุ้มครอง  การซ่อม  การใช้งานอยู่ในระดับเดียวกับโปแกรมKaspersky Antivirus

โปรแกรมได้รับการรับรองAV-ได้รับการรับรอง  และโปรแกรมนี้ยังมีส่วนสนับสนุน  คุณสมบัติ  ที่มีคุณภาพอย่างเช่นเดียวกับโปรแกรมKaspersky Antivirusที่อย่าง

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่4  คือF-Secure Anti-Virus

โปรแกรมนี้ราคาต่ำที่สุดอยู่ที่$39.99  ซึ่งราคานี้ก็ยังคงถือว่าอยู่ในราคาเป็นที่สองลองลงมาจากNorton AntiVirus 2013($49.99)

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่8.50  เป็นคะแนนที่อยู่ในอันดับที่ดี  

โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติดีเกือบทุกอย่าง  แต่มีเพียงบางอย่างที่โปรแกรมนี้ไม่ลองรับคือ  การป้องกันฟิตชิ่ง  โหมดGamer  ตัวหาUSBอัตโนมัติ  

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่5  คือG Data AntiVirus

โปรแกรมนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่  $29.95  ซึ่งมีราคาเดียวกันกับโปรแกรมBitDefender AntiVirus  ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำ

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่7.98  ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดี  

โปรแกรมนี้ขาดการลองรับในด้าน โหมดGamer  ตัวหาUSBอัตโนมัติ

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่6  คือBullGuard Antivirus

โปรแกรมนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่  $29.95  ซึ่งมีราคาเดียวกันกับโปรแกรมBitDefender AntiVirusและG Data AntiVirus  ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำ

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่7.90  ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่  

โปรแกรมนี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติwindows7  ยังอยู่ในระดับที่สูง  คะแนนการคุ้มครอง83%  คะแนนการใช้งาน75%

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่7  คือAVG Anti-Virus

โปรแกรมนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่$34.99  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่7.70  ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่    สัดส่วนของคนที่ซื้อ  1.78%

โปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพในwinndows7คะแนนน้อยกว่าBullGuard Antivirus   แต่โดยภาพรวมก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในทุกด้านมาก

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดีบที่8  คือ  Avast! Pro Antivirus

โปรแกรมนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่$39.99  ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนไปทางสูง

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่7.58  ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่  สัดส่วนของคนที่ซื้อ0.49%

โปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพคล้ายๆกับโปรแกรมAVG Anti-Virus

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่9  คือ  Trend Micro Titanium Antivirus

โปรแกรมนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่$39.95  ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนไปทางสูง

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่7.55  ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่  

  • โปรแกรมที่มาเป็นอันดับที่10  คือ  Lavasoft Ad-Aware Pro 10

โปรแกรมนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่$25.46  ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดใน10อันดับที่ได้กล่าวมา

โปรแกรมนี้มีระดับคะแนนรวมอยู่ที่7.35  ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอยู่

โปแรแกรมนี้  windows7  ที่มาประสิทธิภาพที่เหมาะสมมีระดับคะแนนปานกลาง  คุณภาพในด้านต่างถือว่าอยู่ในขั้นที่มีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มาอ้างอิง  :

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s